Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ghi nhận 4 xu hướng mua sắm trực tuyến phổ biến trong năm 2020.

4 xu hướng mua sắm trực tuyến phổ biến trong năm 2020