Cuộc khảo sát do Nikkei Asian Review tiến hành từ ngày 25 – 28/5 với các chủ tịch và lãnh đạo cấp cao của 132 doanh nghiệp chủ chốt Nhật Bản sau khi nước này dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

7 trên 10 công ty Nhật Bản muốn thay đổi chuỗi cung ứng