Cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần 8 – năm 2022 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA tổ chức, với sự đồng hành của Các DN HVNCLC, Công ty Cổ phần Vinamit,  Qũy hỗ trợ phát triển Thanh niên, Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau và chương trình HVNCLC – Chuẩn hội nhập. 

Cuộc thi năm 2022 được triển khai vào ngày 8/4/2022, trên phạm vi trên cả nước, đã thu hút hàng trăm dự án tham gia. Sau vòng sơ khảo, BTC đã chọn được 88 dự án nổi trội vào vòng Bán kết cuộc thi năm nay (xem danh sánh phía dưới).

Theo BTC, cuộc thi Dự án khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 có hai tôn chỉ hoạt động xuyên suốt cuộc thi bao gồm: Tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và Hỗ trợ nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn, tự xây dựng và thực hành các tiêu chuẩn cần thiết và phù hợp để đảm bảo kinh doanh tốt, phát triển bền vững.

Theo yêu cầu của ban tổ chức, dự án tham gia phải thể hiện được các nội dung như mục đích, lý do thực hiện dự án khởi nghiệp, quy trình và phương thức thực hiện, sự sáng tạo cũng như thực tế phù hợp với mục tiêu nông nghiệp phát triển phải bền vững, có tính hỗ trợ, tác động đến cộng đồng. Dự án trên cơ sở ứng dụng tài nguyên bản địa, có tính tăng trưởng bền vững, có ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh sinh lợi nhuận, cách thức thực hiện và tính khả thi cao.

Chủ dự án khởi nghiệp phải nêu chi tiết cách thức thực hiện như: có bản kế hoạch kinh doanh, phương pháp, thời gian phát triển dự án, có kế hoạch quảng bá sản phẩm rõ ràng, cách xử lý rủi ro, dự tính mức tài chính mời gọi đầu tư (nếu có nhu cầu). Đặc biệt, bài thi cần thể hiện rõ các tiêu chuẩn canh tác, sản xuất, chế biến… đang áp dụng. Các dự án đạt được chứng nhận như OCOP, HACCP, ISO 9001, FDA,…sẽ có nhiều lợi thế.

Xin chúc mừng 88 Dự án vào vòng Bán kết Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2022: 

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp lần 8: Tổng giải thưởng hơn 600 triệu đồng