Tiêu chuẩn ACO (The Australian Certified Organic Standard) là tiêu chuẩn về thực phẩm hữu cơ của Úc, bao gồm những yêu cầu cơ bản được nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm hữu cơ và sinh động lực học.

Tiêu chuẩn ACO là một trong những tiêu chuẩn ở Úc được ngành công nghiệp hữu cơ chứng nhận và sử dụng, là dấu hiệu của một cộng đồng quốc tế hữu cơ tự điều chỉnh.

Phổ biến và kiểm soát việc sử dụng ACO

Tiêu chuẩn ACO của Úc được liên đoàn Quốc tế Nông nghiệp hữu cơ (IFOAM) và uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Codex Quốc tế – CAC (Codex Alimentarius Commission) công nhận, là tiêu chuẩn phù hợp cho việc sản xuất thực phẩm hữu cơ trong yêu cầu quốc gia môi trường quốc tế. Sản phẩm hữu cơ ngày một được kiểm soát chặt chẽ hơn khi đưa ra trường quốc tế, và tiêu chuẩn ACO là một trong số ít chứng nhận trên thế giới duy trì một số lượng cao độ tin dùng qua khắp các lục địa châu Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tiêu chuẩn ACO có các tuỳ chọn quy định cho từng khu vực sản xuất sao cho phù hợp với môi trường nội địa nơi đó, dựa trên thông tin phản hồi liên tục từ các thành viên.

Các điều kiện chung về ACO

a. Môi trường đất và quản lý y tế:

Bảo tồn và tái chế các chất dinh dưỡng là một trong những tính năng chính của hệ thống nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Úc.  Khả năng sinh sản, hoạt động sinh học và các chất hữu cơ trong đất phải được duy trì hoặc tăng lên nhờ kết hợp những phương pháp:

+ Trồng cây họ đậu, loại phân xanh, cây có rễ lâu năm như là một phần của luân canh thích hợp.

+ Tấm ủ sử dụng phân chuồng, theo sau đó là hai loại phân xanh, trước khi khu vực này được sử dụng để trồng các loại cây trồng được chứng nhận (bao gồm cả tiêu chuẩn USDA, NOP).

+ Áp dụng các chế phẩm và phương pháp sinh động học.

+ Kỹ thuật canh tác tốt.

+ Bảo trì và quản lý chăn nuôi theo tiêu chuẩn ACO.

+ Cân bằng các chất dinh dưỡng.

b. Chất liệu, máy móc và thiết bị:

Người sản xuất có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các máy móc, vật liệu đưa vào không chứa tạp chất và các tác nhân gây bệnh.

Các tấm phủ có cấu trúc tổng hợp, hữu cơ trong đất, lông cừu, côn trùng lưới và ủ chua bao bì, chỉ các sản phẩm dựa trên trên polyethylene và polypropylene hoặc nhựa polycarbonate khác được phép.

c. Phân trộn: Cách làm ủ có thể theo một trong hai kỹ thuật hiếu khí hoặc kỵ khí, và được khuyến cáo trong hệ thống sản xuất hữu cơ, như là một cách để quản lý các chất dinh dưỡng, trong khi loại bỏ và giảm thiểu các tác nhân độc hại như vi khuẩn có
khả năng gây chết người và hạt cỏ dại.

Ngân Giang