Ant huy động được 1,5 tỷ USD sau khi Trung Quốc nhẹ tay với Big Tech