Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là ba thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao, trên 20%, của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018… 

Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng 26,1%, sang Trung Quốc tăng 29,9% và Ấn Độ tăng ấn tượng với 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9/2018 đạt 21,12 tỷ USD, giảm 10% so với tháng trước, tương ứng giảm 2,37 tỷ USD về số tuyệt đối.

Tính chung 9 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8%, tương ứng tăng 24,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 7 nhóm hàng tăng trưởng mạnh là điện thoại các loại và linh kiện (tăng 5,16 tỷ USD); hàng dệt may (tăng 3,18 tỷ USD); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 3,03 tỷ USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 2,73 tỷ USD); sắt thép các loại (tăng 1,21 tỷ USD); máy ảnh máy quay phim và linh kiện (tăng 1,13 tỷ USD); giày dép các loại (tăng 1,08 tỷ USD).

Đáng chú ý, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ tăng cao nhất trong tất cả các thị trường, trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc trong 9 tháng đạt 13,45 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 28,81 tỷ USD, tăng 29,9%. Ấn tượng nhất là xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt 5,18 tỷ USD, tăng mạnh 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ, EU và ASEAN cũng đều đạt tốc độ tăng trưởng tốt, lần lượt là 13,2%, 10,5% và 14,5%. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ là 35,02 tỷ USD, tăng 4,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017; xuất khẩu sang EU (28 nước) đạt 31,2 tỷ USD, tăng 2,96 tỷ USD; xuất khẩu sang ASEAN đạt 18,3 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ.

Về nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 9/2018 của Việt Nam đạt 19,5 tỷ USD, giảm 8,3% về số tương đối và giảm 1,77 tỷ USD về số tuyệt đối.

Tính chung 9 tháng, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm trước, trong đó có tới 30 nhóm hàng chính đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Các mặt hàng tăng chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; kim loại thường; xăng dầu các loại; dầu thô và chất dẻo nguyên liệu.

Trong số 58 thị trường chính có kim ngạch nhập khẩu trên 100 triệu USD trong 9 tháng năm 2018 thì có tới 45 thị trường có tốc độ tăng dương. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản đều có tốc độ tăng hai con số, nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ.

Cụ thể, trị giá và tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các thị trường Trung Quốc là 47,26 tỷ USD tăng 12,8%; Hàn Quốc là 35,07 tỷ USD, tăng 1,6% và Nhật Bản là 13,87 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong 9 tháng qua. Các nhóm hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt (tăng 5,7%); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 7,5%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 7,8%).

Theo VnEconomy