Tiêu điểm: Hàng không an toàn chỉ có nghĩa khi “điểm đến an toàn”
Một cuộc nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ và hãng United bảo trợ kết luận rằng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trên chuyến bay chỉ 0,003% khi khách đeo khẩu trang và ngồi một chỗ. Nghiên cứu này bị nhiều chỉ trích bởi “mâu thuẫn lợi ích” của hai nhà bảo trợ và nhiều lỗ hổng. Chẳng hạn chỉ nghiên cứu trên một hành khách bị nhiễm mà không phải nhiều hành khách trên một chuyến bay và chỉ giả định là vị khách nhiễm bệnh duy nhất đó chỉ ngồi một chỗ, không di chuyển và không quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Bản tin thị trường – ngày 22/10/2020