Tiêu điểm:
Trung Quốc đặt mục tiêu cấm nhập khẩu rác thải rắn từ cuối năm 2020
Luật sửa đổi của Trung Quốc về ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường liên quan đến rác thải rắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai 1/9/2020. Luật này từng bước cấm nhập khẩu các rác thải loại này.

Bản tin thị trường – ngày 31/8/2020