Từ ngày 26/6/2021 Hội doanh nghiệp HVNCLC đã gửi thư vận động doanh nghiệp và thân hữu giúp đỡ người nghèo và các chiến sĩ tuyến đầu. Và đến hết ngày 15/9/2021 Vòng Tay Việt tạm khép lại với gần 400 lượt cá nhân tổ chức chung tay đóng góp hiện kim là 3.813.100.500 đồng, trong đó có hơn 20 DN HVNCLC tại TP.HCM và các doanh nghiệp dẫn đầu.
Đặc biệt nhiều doanh nghiệp từ các tỉnh đã tham gia ngay từ đầu như  ADC Cần Thơ, Vĩnh Hoàn – Đồng Tháp, Cửu Long -An Giang, Mỹ Lan Trà Vinh… nhóm những người bạn của Quỹ Thiện Tâm, chương trình Sài Gòn Thương Nhau và nhiều thân hữu đã tổ chức nhiều hình thức sáng tạo như các lớp đào tạo, đấu giá tranh, bán sách… hỗ trợ nhiều hiện vật và hiện kim.
Chúng tôi có 40 trang sao kê của ngân hàng, tuy nhiên đăng nguyên văn bảng sao kê chúng tôi thấy cách hành văn có thể khó theo dõi (vì vậy, ai cần đọc sao kê, xin liên lạc với chúng tôi). Xin trình bày ở đây ba bảng kê: các khoản thu, các khoản chi và danh sách nơi nhận quà cùng số lượng quà đã trao. Mời theo dõi ba bảng kê.
DANH SÁCH TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP 26/6-15/9
STT
NGÀY
TÊN
 SỐ TIỀN THU
1
26/06/2021
LÊ NGÔ Ý NHI
                     200.000
2
26/06/2021
NGUYỄN THU HÀ
                  1.000.000
3
26/06/2021
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
                  2.000.000
4
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     200.000
5
26/06/2021
DUONG TRAN VAN ANH
                     600.000
6
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     500.000
7
26/06/2021
TRẦN THỊ NGỌC BÌNH
               10.000.000
8
26/06/2021
DANG THI THANH VAN
                     500.000
9
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     600.000
10
26/06/2021
TRUONG VY TAN
                  1.000.000
11
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                  1.000.000
12
26/06/2021
LIÊN
                  1.000.000
13
26/06/2021
NGUYEN KHANH QUOC BUU
                     200.000
14
26/06/2021
 NGUYEN VAN THAO
                     600.000
15
26/06/2021
NGÔ BÌNH TRỊ
               61.000.000
16
26/06/2021
NGUYỄN THỊ XUÂN OANH
                  5.000.000
17
26/06/2021
TRỊNH THU HẰNG
                     200.000
18
26/06/2021
NGO CHAN CHINH
                     500.000
19
26/06/2021
LE HONG THUY
                     200.000
20
26/06/2021
KIM CHI USA
                  2.000.000
21
26/06/2021
KHUẤT THỊ THU HIỀN
                  1.000.000
22
26/06/2021
TRƯƠNG THU HÀ
                  2.000.000
23
26/06/2021
NGUYỄN SƠN MỸ KIM
                  5.000.000
24
26/06/2021
LE HONG BOI
                  1.000.000
25
26/06/2021
MAI HUONG THU HÀ NỘI
                  1.000.000
26
26/06/2021
TRAN ANH HONG
                     400.000
27
26/06/2021
TRUONG VAN COLE
                  2.000.000
28
26/06/2021
HAI BÉ LINH KHANG
                  1.000.000
29
26/06/2021
PHAN THANH BINH
                  5.000.000
30
26/06/2021
TRAN TUAN DAT
                     600.000
31
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     500.000
32
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     500.000
33
26/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                  1.500.000
34
26/06/2021
TO NGUYEN VA MINH
                  5.000.000
35
26/06/2021
CHU MINH THANH VA TRAN THI THANH NGUYEN
                     400.000
36
26/06/2021
PHẠM THỊ MỸ DUNG
                     500.000
37
26/06/2021
LÊ KIM NGỌC
                  1.000.000
38
26/06/2021
VU NHAT PHUONG
                  2.000.000
39
26/06/2021
NGUYỄN TIẾN DŨNG
                  1.000.000
40
26/06/2021
NGUYEN MANH MINH
                     200.000
41
26/06/2021
KO GHI TÊN – CHUYEN LAN 2
                     500.000
42
26/06/2021
CAO THỊ NỮ HOÀI
                     200.000
43
26/06/2021
KO GHI TÊN – CHUYỂN LẦN 3
                  1.000.000
44
26/06/2021
NGO PHUONG HANH
                  1.000.000
45
26/06/2021
QUYNH HUONG
                  1.000.000
46
26/06/2021
HUỲNH THỊ KIM DUNG
                     400.000
47
26/06/2021
MINH NGUYỆT
                  1.000.000
48
26/06/2021
PHẠM THÙY DƯƠNG
                     100.000
49
27/06/2021
LÊ THỊ BÍCH LOAN
                  5.000.000
50
27/06/2021
NGUYEN THANH HIEU
                     500.000
51
27/06/2021
NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
                  1.000.000
52
27/06/2021
VAN THIEN THAO
                  1.000.000
53
27/06/2021
EM TUYET
                     200.000
54
27/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     200.000
55
27/06/2021
HUYNH THANH VAN
                  5.000.000
56
27/06/2021
ME CON BB – LE THI NGUYET NHI
                  2.000.000
57
27/06/2021
ĐIỆP GIANG
               30.000.000
58
27/06/2021
VŨ THỊ PHƯƠNG THANH
                  1.000.000
59
27/06/2021
LÊ ĐỨC THỊNH
                  1.500.000
60
27/06/2021
GIAU TEN – VONG TAY VIET
                  3.000.000
61
27/06/2021
AN
                  3.000.000
62
27/06/2021
NGUYỄN XUÂN BÁCH
                     500.000
63
27/06/2021
NGUYEN THI THANH 
                  2.000.000
64
27/06/2021
NGUYỄN XUÂN LAN
                  2.000.000
65
27/06/2021
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
                  1.000.000
66
27/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
               10.000.000
67
27/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                  1.000.000
68
27/06/2021
HUYNH THAI LY
                  1.000.000
69
27/06/2021
HUỲNH THỊ HỒNG HOA
                     500.000
70
27/06/2021
NGUYEN KHANH BINH
                     500.000
71
27/06/2021
BUI NHUAN VAN
               18.000.000
72
27/06/2021
TRAN BICH THANH
               10.000.000
73
27/06/2021
TRUC TRAN
                     500.000
74
27/06/2021
NGUYEN LUONG DIEU LINH
                     500.000
75
27/06/2021
QUỲNH CHI
                     500.000
76
27/06/2021
TRẦN NGUYÊN VŨ
               10.000.000
77
27/06/2021
PHAN THI DUNG
                  1.000.000
78
27/06/2021
NGUYEN DUC ANH THU
               20.000.000
79
27/06/2021
ANH CAO TIẾN VỊ
               20.000.000
80
27/06/2021
MAI VAN HOANG
                  1.000.000
81
27/06/2021
KHÔNG GHI TÊN
                     500.000
82
27/06/2021
GIA DINH GAU (SCV)
                  9.000.000
83
27/06/2021
NGUYEN THI KIM HUYEN
                  5.000.000
84
28/06/2021
PHAM HOANG TRUNG HIEU
                  1.000.000
85
28/06/2021
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
                  5.000.000
86
28/06/2021
NGỌC MINH
                     600.000
87
28/06/2021
TRƯƠNG HỮU THUẬN
               52.000.000
88
28/06/2021
NGUYỄN THỊ HOÀI THU
                  2.000.000
89
28/06/2021
PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY
                     500.000
90
28/06/2021
DƯƠNG CHÂU QUỲNH NHƯ
                  1.000.000
91
28/06/2021
CTY TNHH MTV GA IL
               10.000.000
92
28/06/2021
BUI TRAN PHUONG
                  5.000.000
93
28/06/2021
TRỊNH MỸ HẠNH
                  2.000.000
94
28/06/2021
Anh SƠN CTY TNHH SON And FRIENDS
               50.000.000
95
28/06/2021
CÔNG TY TNHH LỢI LỢI DÂN
               10.000.000
96
28/06/2021
TRAN DINH CHIEU
                  2.000.000
97
28/06/2021
HUỲNH ANH TUẤN
                  5.000.000
98
28/06/2021
MINH PHƯƠNG
                     500.000
99
28/06/2021
CHUNG TAY GOP SUC COVID
                  1.300.000
100
28/06/2021
CAO MINH VIỆT
                  5.000.000
101
29/06/2021
NGUYEN THI HONG DUONG
                     500.000
102
29/06/2021
NGUYỄN DUY LONG
                  1.000.000
103
29/06/2021
MS LUONG THI CHAU THAO
                  1.000.000
104
29/06/2021
MS PHAM MAI THAO
                  1.000.000
105
29/06/2021
KO GHI TÊN
                     600.000
106
29/06/2021
LUCVU
                  2.000.000
107
29/06/2021
THU NGUYEN
                  2.000.000
108
29/06/2021
LÊ THỊ HỒNG MINH
                  1.000.000
109
29/06/2021
NGÔ ĐÌNH DŨNG
                  6.000.000
110
29/06/2021
NGÔ CHÍ CÔNG
                  1.000.000
111
29/06/2021
KIẾN TÂM
                     500.000
112
29/06/2021
TUNG QUAN
                     200.000
113
29/06/2021
HUỲNH THỊ NGỌC DUNG
                     600.000
114
30/06/2021
TRẦN THỊ THANH MAY
                     200.000
115
30/06/2021
NGUYEN KHANH HUNG- NKH BRUSSELS
                  5.000.000
116
30/06/2021
ANH CHỊ VINH MARIE
                  3.000.000
117
30/06/2021
QUỸ TÌNH THƯƠNG VIỆT
               15.000.000
118
30/06/2021
XIN GIẤU TÊN
                     400.000
119
30/06/2021
BÙI DUY THÔNG
                  1.000.000
120
30/06/2021
CTY TNHH SX MEGASUN
               10.000.000
121
30/06/2021
DNTN TM VÀ SX TIẾN THÀNH
                  3.000.000
122
30/06/2021
RUZE NAVRUZE RICHARDS
                  1.621.500
123
30/06/2021
NINH NGA
                  1.000.000
124
30/06/2021
KO GHI TÊN
                  2.000.000
125
01/07/2021
VÕ QUANG HUỆ
               20.000.000
126
01/07/2021
CTY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ
                  6.000.000
127
01/07/2021
KO GHI TÊN
               30.000.000
128
01/07/2021
VŨ ANH QUÂN
                  2.500.000
129
01/07/2021
EROS NGUYEN
                     300.000
130
01/07/2021
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TÂN HOÀN CẦU
               50.000.000
131
01/07/2021
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN ĐỨC
             200.000.000
132
01/07/2021
XUAN PHUONG
                     500.000
133
02/07/2021
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
                  5.000.000
134
02/07/2021
PHẠM THỊ THANH MAI
                  1.000.000
135
02/07/2021
CTY CỔ PHẦN NHÔM NHỰA KIM HẰNG
             200.000.000
136
02/07/2021
NGUYỄN HOÀNG KHANG
                     300.000
137
02/07/2021
TAM
                     200.000
138
02/07/2021
TRẦN QUỲNH
300.000
139
03/07/2021
CÔNG TY TNHH NAM LONG
50.000.000
140
03/07/2021
DIEU
1.000.000
141
03/07/2021
NGÔ CHÍ NHÂN
5.000.000
142
03/07/2021
TRẦN KIÊN CƯỜNG
5.000.000
143
03/07/2021
MẠC ĐỨC TRÍ
2.000.000
144
03/07/2021
CTY HOÀNH KIẾN ĐẠT
30.000.000
145
04/07/2021
NGUYỄN MỸ LỆ
500.000
146
04/07/2021
GIÁP VĂN DƯƠNG
5.000.000
147
04/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
148
05/07/2021
HOA
200.000
149
05/07/2021
TEAM TRÍ LUẬT
2.000.000
150
05/07/2021
ANH CAO TIẾN VỊ
50.000.000
151
05/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
152
05/07/2021
DUYÊN PHONG Q11
20.000.000
153
05/07/2021
PHAN HÀ BÌNH
5.500.000
154
06/07/2021
HA THI THIEU DAO
2.000.000
155
06/07/2021
VŨ THỊ BÍCH SƠN
12.000.000
156
06/07/2021
NGUYỄN HUỲNH THÙY VÂN
1.000.000
157
06/07/2021
NGUYỄN THỊ NHƯ TÂM
500.000
158
06/07/2021
ĐÀO THỊ DIỄM TUYẾT
500.000
159
06/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
160
06/07/2021
TRÚC QUÂN – NGUYEN THI TUYET HOA
1.000.000
161
06/07/2021
LÊ THY PHE
1.000.000
162
06/07/2021
NGUYEN THI PHUONG THUY
1.000.000
163
06/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
164
06/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
165
06/07/2021
KO GHI TÊN
100.000
166
06/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
167
06/07/2021
DAO VAN HANG
200.000
168
06/07/2021
NGUYỄN HỮU MINH THY
5.000.000
169
06/07/2021
NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH
5.000.000
170
06/07/2021
VÕ THỊ MỸ NGA
400.000
171
07/07/2021
NGUYỄN HỒNG HUÊ – PETER HỒNG
50.000.000
172
07/07/2021
PHẠM THỊ THÚY NGA
500.000
173
07/07/2021
HOÀNG THỊ THU TRANG
300.000
174
07/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
175
07/07/2021
LÊ HIẾU HỮU- QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC
20.000.000
176
08/07/2021
NGUYEN THI NINH
300.000
177
08/07/2021
LE VU KHAI ANH
1.000.000
178
08/07/2021
NGUYỄN DUY LONG
1.000.000
179
08/07/2021
PHAM HOANG MEN
1.000.000
180
08/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
181
08/07/2021
KO GHI TÊN
3.000.000
182
08/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
183
09/07/2021
DUONG THI MY
2.000.000
184
09/07/2021
TẠ THỊ NGỌC THẢO
20.000.000
185
09/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
186
09/07/2021
VU LE THANH DOAN
1.000.000
187
09/07/2021
TEAM STRARHOUSE 2019
                  4.000.000
188
09/07/2021
CO PHIEN
1.000.000
189
09/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
190
09/07/2021
VAN ANH
2.000.000
191
10/07/2021
NGUYEN VAN THUAN
1.000.000
192
10/07/2021
HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG
2.000.000
193
10/07/2021
HO THI BANG TAM
400.000
194
10/07/2021
AC TRI PHUONG
2.000.000
195
10/07/2021
KO GHI TÊN
200.000
196
10/07/2021
THAO
200.000
197
10/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
198
11/07/2021
GIA DINH SANG PCX
10.000.000
199
11/07/2021
TRẦN TRÍ DŨNG
2.000.000
200
11/07/2021
NGUYEN PHI VÂN
30.000.000
201
11/07/2021
HO THI THU HOAI
2.000.000
202
11/07/2021
DAO VA THACH UNG HO BENH VIEN DA CHIEN
1.000.000
203
11/07/2021
NGO THI THU AN
2.000.000
204
11/07/2021
TA THI NHU HUONG
500.000
205
11/07/2021
TRUONG HUYNH NHU TRAN
500.000
206
11/07/2021
VÕ NGỌC TUYẾT
500.000
207
11/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
208
11/07/2021
QUYÊN TRẦN
500.000
209
11/07/2021
THAO
2.000.000
210
11/07/2021
THÁI ĐẶNG NGỌC CHÂU
500.000
211
12/07/2021
DAO MAI LE
1.000.000
212
12/07/2021
BÙI PHƯỚC HÒA
2.000.000
213
12/07/2021
NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH
1.000.000
214
12/07/2021
TẠ THỊ NGỌC THẢO – y/c mua nệm cho BV Bình CHánh
50.000.000
215
12/07/2021
ÁI NHƯ -DONG GOP BVND GIA DINH
2.000.000
216
12/07/2021
KO GHI TÊN
1.500.000
217
12/07/2021
VŨ TUYẾT HẰNG
20.000.000
218
12/07/2021
NGÔ ĐÌNH DŨNG
5.000.000
219
12/07/2021
CAO TẤN LỘC
20.000.000
220
12/07/2021
TOBOTE BẾN TRE
3.000.000
221
12/07/2021
LE HUONG LAN
1.000.000
222
12/07/2021
YEN
200.000
223
12/07/2021
NHÓM SÀI GÒN THƯƠNG NHAU
1.000.000.000
224
12/07/2021
LE THI HAN
2.000.000
225
12/07/2021
VÕ THỊ THU OANH
100.000
226
12/07/2021
VO THI NGOC YEN
300.000
227
12/07/2021
PHAM THANH THUY
500.000
228
12/07/2021
TO SO QUYEN
1.000.000
229
12/07/2021
NGUYEN HAI MINH
5.000.000
230
12/07/2021
LAM 
5.000.000
231
12/07/2021
NGUYEN THI THAO LY
200.000
232
13/07/2021
NGO THI DIEU HUONG
10.000.000
233
13/07/2021
KO GHI TEN
5.000.000
234
13/07/2021
ĐỖ QUANG LONG SIÊU ĐẦU BẾP
5.000.000
235
13/07/2021
NGUYEN PHUOC NGOC ANH
500.000
236
13/07/2021
QA
200.000
237
13/07/2021
TRẦN TRUNG TÍN
10.000.000
238
13/07/2021
Mint Mint – NGUYỄN HOÀNG NAM
200.000
239
13/07/2021
THTRUC PHAM
250.000
240
13/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
241
13/07/2021
LE NGUYEN PHUONG                   y/c mua nệm BV da chien
10.000.000
242
13/07/2021
CTY TNHH TIẾN HIẾU
10.000.000
243
13/07/2021
NGUYEN THI MUOI
1.000.000
244
13/07/2021
TRAN DIEU LINH SAPA LÀO CAI
3.000.000
245
13/07/2021
FARO VIỆT NAM – CHỊ HUỲNH CHÂU
13.600.000
246
15/07/2021
DANG OANH HIEU
200.000
247
15/07/2021
VŨ TUYẾT HẰNG
306.000.000
248
15/07/2021
CTY TNHH MINH LONG I
30.000.000
249
16/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
250
16/07/2021
KO GHI TÊN
200.000
251
16/07/2021
VU THI THU THUY
100.000
252
16/07/2021
NGUYEN THI THANH THUY
500.000
253
16/07/2021
HAN THI HONG VAN
1.000.000
254
16/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
255
16/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
256
16/07/2021
NGUYEN THI THU HUONG
500.000
257
16/07/2021
KO GHI TÊN
300.000
258
17/07/2021
NGUYEN HUYNH PHUOC NHU
500.000
259
17/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
260
17/07/2021
LE THI MINH HONG
2.000.000
261
17/07/2021
NGUYỄN THANH BÌNH
500.000
262
17/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
263
17/07/2021
NGUYEN THUY TRIEU DANG
1.000.000
264
17/07/2021
KO GHI TÊN ( HÀ NỘI ỦNG HỘ SÀI GÒN)
500.000
265
17/07/2021
DUONG THI HOAI CHAN
3.000.000
266
17/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
267
17/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
268
17/07/2021
KO GHI TÊN
5.000.000
269
18/07/2021
VÕ THỊ TUYẾT HẰNG
1.000.000
270
18/07/2021
LƯƠNG VÕ THÚY VI
200.000
271
18/07/2021
TRAN HOANG QUYEN
500.000
272
18/07/2021
PHẠM LIÊN HOA
4.000.000
273
18/07/2021
PHAN THỊ THỦY TIÊN
                  3.000.000
274
18/07/2021
NGUYỄN BÙI THANH THẢO
2.000.000
275
18/07/2021
VU NGA
1.000.000
276
19/07/2021
KHÁNH TUYỀN HÀ NỘI
5.000.000
277
19/07/2021
NGUYỄN DUY LONG
1.000.000
278
19/07/2021
LE HONG BOI
1.000.000
279
19/07/2021
LE THI THU HONG -BAN GIANG Ở SỞ TNMT KHÁNH HÒA
5.000.000
280
19/07/2021
SPEVN CHARITY HỘI DẦU KHÍ VN
10.000.000
281
19/07/2021
VO THI LI LAM
2.000.000
282
19/07/2021
THUY VÀ TRINH – VO THI LI LAM
3.000.000
283
19/07/2021
TẬP THỂ NV CTY AXON VIỆT NAM
10.000.000
284
20/07/2021
LÊ THỊ THU HỒNG
5.000.000
285
20/07/2021
DƯƠNG- VO THI LI LAM
2.000.000
286
20/07/2021
KO GHI TÊN
5.000.000
287
21/07/2021
CHỊ MAI VÀ CÁC BẠN
15.100.000
288
21/07/2021
NGỌC US -TRẦN THANH CẨM TÚ
1.000.000
289
21/07/2021
HUỲNH ANH TUẤN
5.000.000
290
21/07/2021
NGUYỄN THIÊN TRANG
2.000.000
291
21/07/2021
HANFRUIT – 17 Hậu GIang,P4,Q.Tân Bình
10.000.000
292
21/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
293
22/07/2021
PHAN KIM SƠN
1.500.000
294
22/07/2021
BÙI NHẬT VY
5.000.000
295
23/07/2021
KO GHI TÊN
50.000
296
23/07/2021
LÊ HƯƠNG LAN
2.000.000
297
23/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
298
23/07/2021
VO THI LI LAM
10.000.000
299
23/07/2021
BÙI MINH NHẬT
200.000
300
24/07/2021
TRUONG HUYNH NHU TRAN
1.000.000
301
24/07/2021
HOÀNG THỊ THÙY DUNG
500.000
302
24/07/2021
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
200.000
303
24/07/2021
ĐỖ HIỀN
1.000.000
304
24/07/2021
VÂN NGUYỄN
1.000.000
305
24/07/2021
HOÀNG THẾ VINH
300.000
306
24/07/2021
NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM
1.000.000
307
24/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
308
24/07/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
309
24/07/2021
NGUYEN THI LY
500.000
310
24/07/2021
DƯƠNG NGỌC HÂN
1.000.000
311
25/07/2021
DINH VAN THANG CTY GNT
2.000.000
312
25/07/2021
TON NU VI THUY
1.000.000
313
25/07/2021
NGUYEN VAN HOAI
5.000.000
314
25/07/2021
QUỸ LÒNG BIẾT ƠN CẦN THƠ
2.000.000
315
25/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
316
25/07/2021
HOANG THI MAI THUY
5.000.000
317
25/07/2021
HOÀNG THẾ VINH
500.000
318
25/07/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
319
25/07/2021
VO THI TRANG HAN
500.000
320
25/07/2021
KO GHI TÊN
5.000.000
321
26/07/2021
NGUYEN THI MUOI
1.000.000
322
26/07/2021
NGUYEN THU HUONG
500.000
323
26/07/2021
VÕ THỊ LI LÂM
8.000.000
324
27/07/2021
LAM THI LAN PHI
500.000
325
27/07/2021
DUYÊN PHONG Q11
20.000.000
326
27/07/2021
HUYNH THI HONG THUY
5.000.000
327
27/07/2021
CÔNG TY TÂN VIỆT SIN
20.000.000
328
28/07/2021
DAO MINH CHAU
1.000.000
329
28/07/2021
DUONG THI MY
7.000.000
330
28/07/2021
VŨ BÍCH SƠN
5.000.000
331
29/07/2021
QUỸ THIỆN TÂM
300.000.000
332
29/07/2021
VU DINH CONG
3.000.000
333
30/07/2021
NGUYỄN HỒNG HÀ
20.000.000
334
31/07/2021
KO GHI TÊN
500.000
335
31/07/2021
ĐÀO THU HIỀN
1.000.000
336
01/08/2021
NGUYỄN HỮU ĐÔNG
24.190.000
337
02/08/2021
NGUYỄN THỊ MỸ KHANH
2.000.000
338
02/08/2021
NGO CHAN NHU
5.000.000
339
02/08/2021
ROSE NGUYEN + LD
93.000.000
340
03/08/2021
SAIGON BOOKS
18.584.000
341
03/08/2021
NGUYỄN PHI VÂN
25.205.000
342
03/08/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
343
03/08/2021
NGUYỄN HẢI MINH
5.000.000
344
03/08/2021
CHỊ TRANG
1.000.000
345
06/08/2021
KO GHI TÊN
1.000.000
346
06/08/2021
KO GHI TÊN
1.500.000
347
07/08/2021
VÕ THỊ LI LÂM
5.000.000
348
09/08/2021
GIÁP VĂN DƯƠNG
25.000.000
349
13/06/2021
NGÔ ĐÌNH DŨNG
5.000.000
350
14/08/2021
KHÁCH PCX NGUYỄN YÊN
2.000.000
351
14/08/2021
EM HƯƠNG LÀO CAI
5.000.000
352
15/08/2021
ĐƠN VỊ THIÊN NGUYỄN PCX
828.000
353
17/08/2021
NGUYEN NHI PHUONG
1.000.000
354
20/08/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
355
29/08/2021
PHẠM THỊ THU
3.000.000
356
29/08/2021
ANH THÀNH
10.000.000
357
29/08/2021
ANH TÙNG
10.000.000
358
29/08/2021
KO GHI TÊN
2.000.000
359
30/08/2021
KO GHI TÊN
500.000
360
30/08/2021
CHIPPIE ANH KHUÊ
50.000.000
361
30/08/2021
GIA ĐÌNH CHỊ OANH – VPĐD SIAM CANADIAN
6.000.000
362
31/08/2021
HOÀNG THẾ VINH
200.000
363
02/09/2021
KO GHI TÊN
500.000
364
02/09/2021
NGUYỄN THỊ THÚY HÂN
5.000.000
365
04/09/2021
TO NGUYEN VA MINH
5.000.000
366
05/09/2021
EM GIANG
1.000.000
367
10/09/2021
VAN ANH
500.000
368
13/09/2021
KHANH MILTON
1.000.000
369
15/09/2021
ĐƠN VỊ THIÊN NGUYỄN PCX
772.000
 
 
TỔNG THU ĐÓNG GÓP
        3.813.100.500
Và hơn 20 Doanh Nghiệp đóng góp hiện vật sản phẩm trị giá gần 1,5 tỷ đồng (chi tiết)
DANH SÁCH SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ
Tên hàng
SL
ĐVT
Tên Công ty
Nước mắm Khải Hoàn chai 500ml
1000
chai
Công ty Khải Hoàn
Cơm cháy chà bông Quốc Vinh
200
gói
Hộ KD Nguyễn Quốc Vinh
TÚi gạo 5 ký (gạo Louis Diamond)
100
túi
Gia đình bé Phú Nghi-Bến Tre
Bánh tráng Tân Nhiên
400
gói
Tân Nhiên (để mai chụp hình lại)
TÚi gạo Louis Rice 5 ký
200
túi
Cty CP dược phẩm Hướng Việt
Gạo thơm ADC
500
túi
ADC Group
Nước tương lên men (Tam’s)
500
chai
ADC Group
Nước chấm cá cơm (Tam’s)
500
chai
ADC Group
Sữa đặc có đường Aristo
500
lon
ADC Group
Nước mãng cầu Natani
500
lốc
Công ty CP Natani
Gel rửa tay khô ON1 Fresh Sakura 250ml
11250
chai
Cty CP bột giặt Lix
Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji (Lavinafood)
2392
lốc
Nhà máy Lavina Food- Công ty CP mía đường Lam Sơn (Lasuco)
Gạo Lộc Trời
600
túi
Cty CP Tập đoàn Lộc Trời
Gạo 5 kg/túi
1000
túi
Công ty CP Đầu tư Land Vạn Phú
Mì gấu đỏ
50
thùng
Công ty CP Đầu tư Land Vạn Phú
Cái Lân (túi quà 200k gồm dầu ăn, nước tương…)
`
 
Cái Lân (Meizan)
1000 sữa tắm em bé và 500 sữa tắm người lớn.
1500
 
E.B.C Giang Điền
Kim Chi Đà Lạt
25
 
Nước dừa 500 ml chanh dây
1260
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Nước dừa 500 ml thơm
972
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Nước dừa 330 chanh dây
2184
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Nước dừa 330 thơm
720
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Nước dừa 500 organic
2100
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Sữa dừa 330 Organic
2892
hộp
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Dầu dừa tinh luyện chai 250ml
1000
chai
Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÒNG TAY VIỆT:
Ghí Chú: -UNC: Ủy Nhiệm Chi, – HĐ: Hóa đơn
NGÀY THANH TOÁN
NỘI DUNG CHI
 SỐ LƯỢNG
 ĐƠN GIÁ
 THÀNH TIỀN
I.
CHI MUA HÀNG
 
 
   2.986.231.105
UNC 9/7
Mua Gạo Cỏ May 10.000kg
       10.000
     14.000
        14.000.000
UNC 6/7
Gạo Thiên Kim Tây Đô 2.000kg
         2.000
     11.600
        23.200.000
UNC 13/7
Chi tiền mua 5 tấn gạo Tấn Vương
         5.000
     11.600
        58.000.000
HD 000136
Mua gạo 35 tấn gạo Tấn Vương
       35.000
     12.600
      441.000.000
UNC 1/7
Mì Miliket sa tế 2.000 thùng
         2.000
     70.950
      141.900.000
UNC 8/7
Mua 1000 thùng mì Miliket
         1.000
     70.950
        70.950.000
UNC 1/7
Dầu ăn Happi 209 thùng
         2.508
     25.417
        63.745.000
HD 0024491 ngày 10/8
Mua 7000 chai dầu ăn cái Lân
         7.000
     31.500
      220.500.000
UNC 2/7
Nước mắm Khải Hoàn
         5.000
     25.600
      128.000.000
UNC 5/7
Mua muối 5 tấn
         5.000
       4.800
        24.000.000
UNC 5/7
Mua bún khô Duy Anh 5.000 gói
         5.000
     10.000
        50.000.000
UNC 8/7
Mua Hạt nêm Meizan 3.000 kg
         3.000
     32.000
        96.000.000
HD 0024491 ngày 10/8
Mua 10.000 kg hạt nêm Meizan
       10.000
     32.000
      320.000.000
UNC 17/7
Mua 3000 chai dầu ăn và 3000 gói hạt nêm
         3.000
 
      186.000.000
UNC 8/7
Mua Nước tương Nam Dương, 1 thùng 24 chai x 160k, mua 2 thùng tặng 8 chai. Mua 220 thùng. Tặng 880 chai
         5.280
       6.667
        35.200.000
UNC 1/8
Mua 30bao gạo ( loại 5kg)
            150
 
          1.800.000
UNC 9/7
Mua thêm 600thùng mì * 77.220đ/thùng
            600
     77.220
        46.332.000
UNC 13/7
Mua xúc xích Vissan
         4.861
 
        34.996.225
HĐ 2581 ngày 20/7
Mua Xúc xích Vissan 3.360kg(480 thùng = 48k cây xx)
 
 
      301.704.480
UNC 13/7: 100.000.000
UNC 14/7: 173.600.000
Chi tiền mua 4.000 chai nước tương * 5,4k/chai và 24.000 lon cá hộp *10,5k/kon Cholimex
       24.000
     10.500
      273.600.000
UNC 14/7
Chị Minh mua 3100 chai nước mắm Hồng Hạnh
         3.100
 
        49.600.000
UNC 15/7
Tiền mua bánh ABC
 
 
      131.267.400
UNC 17/7
Mua 40k bánh Kinh Đô
 
 
        74.000.000
UNC 14/7
Tiền mua nệm bv dã chiến
 
 
        64.500.000
UNC 30/7
Mua 600 bao khăn giấy có cồn tặng BV Gia Định
 
 
        10.200.000
UNC 30/7
Mua khăn giấy,GVS Sài Gòn tặng bv Gia Định
 
 
          9.656.000
UNC 10/7
Mua 40thung rau má đường phèn và 20 thùng bột tía tô
 
 
        28.080.000
UNC 7/7
Mua khẩu trang y tế 30 thùng
 
 
        24.000.000
UNC 15/7
Mua khẩu trang y tế 80 thùng
 
 
        64.000.000
II.
CHI PHÍ BAO BÌ
 
 
   171.110.000
UNC 2/6
Tiền thiết kế logo và băng rôn
 
 
6.000.000
UNC 9/7
In decal dán túi, bảng, in và thi công decal dán xe tải
 
 
26.015.000
UNC 30/6 : 15.000.000
UNC 01/7:    9.000.000
UNC 13/7: 36.800.000
In 8000 túi vải không dệt
 
 
60.800.000
UNC 14/7 : 4.000.000
UNC 17/7: 6.440.000
Kẻn mua tui nhựa
 
 
10.440.000
UNC 01/7
Mua túi nhựa
 
 
5.280.000
UNC 28/7
Kẻn mua túi nhựa 1.075kg
 
 
40.850.000
UNC 30/8
Mua túi nhựa
 
 
     21.725.000
III.
CHI PHÍ NHÂN SỰ – TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
 
   320.834.000
UNC 10/7
Thù lao 2 TNV tham gia suốt mấy tháng
 
 
7.000.000
UNC 28/7
Chi thù lao nhân sự lên xuống hàng
 
 
17.500.000
UNC 14/8
Test Covid ngày 14/8
 
 
     10.000.000
UNC 20/8
Mua 100 hộp test cho TNV
 
 
     30.000.000
UNC 30/8
Mua sữa Ensure và Táo bồi dưỡng nhân sự lên xuống hàng
 
 
       6.584.000
UNC 30/8
Chi mua 50 nón trùm bảo hộ (55k/cái)
 
 
       2.750.000
UNC 13/9
Chi hỗ trợ ăn trưa-bồi dưỡng cho nhân sự-tình nguyện viên 3 tháng
 
 
   247.000.000
IV.
CHI TIỀN VẬN CHUYỂN HÀNG
 
 
     24.132.000
UNC 23/8
Chi tiền xe Bee giao hàng 2 chuyến BV Quân y Miền Đông
 
 
800.000
UNC 12/7
Chi tiền xe Bee đi Củ Chi Bình Dương ngày 12/7
 
 
900.000
UNC 1/8
Tiền xe Bee đi quận 8
 
 
400.000
UNC 1/8
Chi trả tiền ship hàng từ Thanh Hóa
 
 
232.000
UNC 1/8
Trả tiền thuê 2 xe tải * 7 ngày
 
 
21.000.000
UNC 22/8
Trả tiền Bee đi BV Chợ Rẫy và 115
 
 
          800.000
V.
CHI TIN BÀI TRUYỀN THÔNG
 
 
   200.000.000
 
TỔNG I + II + III + IV +V
 
 
3.702.307.105
Với lượng hàng hóa mua liên tục đến và sau đó chuyển (trao) đi , mỗi ngày VÒNG TAY VIỆT chuyển 750 phần quà gồm các thực phẩm thiết yếu đến 3 địa điểm; Với tổng giá trị hàng hóa gần 6 tỷ đồng, đã có 17.089 phần quà được trao đi đến 3 nhóm đối tượng: (1) Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang căng sức chống dịch. (2) Người dân nghèo bị kẹt trong rất nhiều khu phong tỏa được lập tháng 7-8 (3) Công nhân và lao động mất việc trong các  xóm trọ nghèo. Chi tiết như sau:
VÒNG TAY VIỆT TRAO QUÀ CÁC QUẬN HUYỆN VÀ CÁC BỆNH VIỆN
ĐỊA ĐIỂM
SỐ LƯỢNG VÀ NƠI NHẬN QUÀ TẠI CÁC BV, QUẬN HUYỆN
 SL
(Phần)
ĐỊA CHỈ
QUẬN 1
             10
 Quận đoàn Q.1
           150
Khu lưu trú – Bệnh viện Nhi đồng 2
           300
Khu cách ly Mả Lạng
           300
Bệnh viện Nhi đồng 1
QUẬN 3
           100
P.Võ Thị Sáu
           100
UB P.6, Quận 3
           200
BV Y học dân tộc
 
           200
Hẻm 404 và 362 Nguyễn Đình Chiểu
Hẻm 88 Vườn Chuối, 116 Vườn Chuối
Hẻm 116/15 Vườn Chuối
Hẻm 335 Điện Biên Phủ
Hẻm số 7 đường số 9
 
             55
739 Hoàng Sa, P9 – Q3, lao động nghèo
QUẬN 4
           100
Khu phong tỏa P. 1,4, 8
           200
Khu phong tỏa P. 2, 9, 10, 13
QUẬN 5
400
         
Bệnh viện Covid 19 Phạm Ngọc Thạch
           400
BV Chợ Rẫy
           400
BV 7A
QUẬN 6
           300
UBMTTQ Quận 6
           200
 P2, Q6
QUẬN 7
           135
Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông
           200
Phường Tân Thuận Đông: Địa bàn nhiều ca F0 vào lúc  là điểm phong tỏa nghiêm ngặt nhất TP.
             95
Hẻm 303 tổ 5 khu phố 1 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây
           128
Hẻm 376 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận
103            
Hẻm 88 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Tây
           100
Hẻm 16 Lý Phục Mang, phường Bình Thuận
           100
Khu lưu trú Sadeco, Số 6 đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông
QUẬN 8
           300
Quận 8
           100
Phường 10, Q8
(100 phần quà Văn Phòng Phẩm của TĐ Thiên Long)
           100
Quận 8
             30
P.14 QUẬN 8
           200
P.14, Q8
           200
Hẻm 366 Bùi Minh Trực, hẻm 1917 Phạm Thế Hiển
Hẻm 2009 Phạm Thế Hiển
Hẻm 2385/62 Phạm Thế Hiển
22/1 Nguyễn Ngọc Cung
14 Nguyễn Ngọc Cung
           200
Phường Tân Thuận Đông, Q.7 (ngày 15/7/21)
           100
Khu lưu trú Sadeco, Số 6 đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông (ngày 15/7/2021)
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC
           300
BV dã chiến thu dung số 1-Thủ Đức
           300
 BV dã chiến thu dụng số 3-Thủ Đức (nhận ở NTN)
           300
BV quân dân y miền đông
           300
BV Thủ Đức & TTYT Q9
           300
 BV dã chiến thu dụng số 3-Thủ Đức (nhận ở NTN)
             60
Hẻm 107 đường 100 Tân Phú, Q9, công nhân lao động
           300
Phường Bình Chiểu, Phường Tăng Nhơn Phú A
             54
Khu nhà trọ số 11A đường 13 Khu phố 4 Phường Linh Xuân Thủ Đức
           150
Phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức
           117
Khu lưu trú chung cư Thiên Phát, Đường số 3, Bình Chiểu, Thủ Đức
           100
Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9
           200
Phường Tam Bình, TP.Thủ Đức
QUẬN 10
           200
P9, Q10
 
Trao quà Quỹ tình thương Việt & VTVi-BV Nguyễn Tri Phương
             70
khu phong tỏa C/C Ngô Gia Tự, C/C Ấn Quang
             30
30 phần, lao động khó khăn khu phong tỏa P13, Q10
200            
BV Bình Dân
QUẬN 11
           300
Quận 11
QUẬN 12
           300
Liên đoàn LĐ Q12
             41
KP4A, P. Tân Thới Hiệp, Q12 đang bị phong tỏa
             59
P.Tân Thới Hiệp, Q12
           200
TTYT Q.12 (đến nhận ở NTN)
QUẬN GÒ VẤP
           300
LĐLĐ Gò Vấp
           300
MTTQ Q GV cho lực lượng tuyến đầu
           147
Hẻm 1380 Lê Đức Thọ, P13
Hẻm 176 Nguyễn Thượng Hiền
Hẻm 50/49 đường số 45
Hẻm 411/67 Lê Đức Thọ, P17
           100
Phường 11, phường 12
           300
TTYT Gò Vâp
TÂN PHÚ
           200
137 Gò Dầu
Hẻm 01 Hoàng Xuân Hoành
Hẻm 08 Hoàng Xuân Hoành
Hẻm 333/20 Tây Thạnh
           200
Phường Phú Trung
Phường Phú Thọ Hòa
Phường Phú Thạnh
Phường Tân Thới Hòa
           100
Hẻm 229 Tân Kỳ – Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì; hẻm 150 Thống Nhất, P. Tân Thành; hẻm 15 đường S2, P. Tây Thạnh; ; hẻm 35/8 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh
TÂN BÌNH
           200
1006 Âu Cơ, P14, 416 Âu Cơ, P10
             45
370A Phạm Văn Hai, P5 Tân Bình
BÌNH THẠNH
           200
Phường 11, Quận Bình Thạnh
           300
BV ND Gia Định quà theo thùng và 500 khẩu trang N95
PHÚ NHUẬN
80              
Quận Phú Nhuận
           100
Chợ Lò Đúc Tuyến, Trần Khắc Chân, P15; hẻm 529, 533 Huỳnh Văn Bánh, P13 – PN
           100
P.17, Quận Phú Nhuận (Đoàn phường nhận)
NHÀ BÈ
           200
Hẻm 1806/77 thị trấn Nhà Bè
Hẻm 48, KP 6, KP7, thị trấn Nhà Bè
Hẻm 23/3, thị trấn Nhà Bè,   Ấp 2, xã Phước Kiểng
           230
Xã Long Thới, xã Hiệp Phước
             85
Block B – Nhà lưu trú công nhân KCN Hiệp Phước (ấp 1, xã Long Thới, Nhà Bè)
             61
Khu nhà trọ hẻm 541, ấp 1, Long Thới, Nhà Bè
             57
Khu nhà trọ hẻm 348 Chợ Bà Chồi, ấp 2, Long Thới, Nhà Bè
HÓC MÔN
           200
Xã Xuân Thới Đông/Xã Xuân Thới Thượng
Xã Bà Điểm/xã Tân Hiệp
           160
Khu lưu trú số 01 (32/4B Ấp Đông 1, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn)
           100
Xã Thới Tam Thôn-khu mớ phong tỏa
CỦ CHI
           300
BV dã chiến Củ Chi
           203
Khu phong tỏa xã Tân Phú Trung
Khu phong tỏa xã Hòa Phú
Khu phong tỏa xã Tân Thông Hội
Khu phong tỏa xã Trung An
           150
Văn phòng ban Nhân dân Ấp 6A, Bình Mỹ
           300
BV điều trị covid Củ Chi.
BÌNH TÂN
           200
Hẻm 4430 Nguyễn Cửu Phú
Hẻm 4324/6/10 Nguyễn Cửu Phú
Số 37 cầu Kinh
Số 4394 và 4394/1 Nguyễn Cửu Phú
Số 131 và 133 cầu Kinh/145, 147, 149 cầu Kinh
             77
124 – 126 – 128 Bờ tuyến, phườngTân Tạo
             33
78 Bờ tuyến, phường Tân Tạo
             90
92/4 – 92/8 Trần Thanh mại, phường Tân Tạo
             26
Khu lưu trú số 05 (164/8 Tập Đoàn 6B, KP.1, P. Tân Tạo A
             44
Khu lưu trú số 17 (118/90/19 đường Liên Khu 5-6, KP.8, P. Bình Hưng Hòa B
             70
Khu lưu trú số 38 (1104/7A Tỉnh Lộ 10, KP.6, P. Tân Tạo
           110
Khu lưu trú số 45 (43/3 Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông
             65
Khu lưu trú 12, 638/47 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hoà
           150
Khu lưu trú số 13 (986/3 Hương Lộ 2, KP.10, P. Bình Trị Đông A
BÌNH CHÁNH
           300
MTTQ Bình Chánh
           200
Hẻm khu nhà D7/13, Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên; tổ 5,6,7 ấp 1, đường Bờ Ga, xã An Phú Tây; xã Tân Nhựt (nhiều điểm); thị trấn Tân Túc (nhiều điểm)
             45
Khu lưu trú số 39 (1A17 Trần Văn Giàu, Ấp 1, X. Phạm Văn Hai
             40
Khu nhà trọ công nhân, xã Tân Kiên
           500
BV dã chiến thu dụng số 2 ở quận 12 và BV dã chiến thu dụng số 4
           300
BV Covid Bình Chánh
CẦN GIỜ
           300
BV điều trị covid Cần Giờ
KHÁC
           200
Thầy Phan Bửu Toàn – Chi hội du lịch TPHCM
           100
Nhân viên tạp vụ. Lao công & NV các bảo tàng
             64
Nhân viên bị giãn việc NTN TP
             30
CLB NSYT: rải rác trên các tuyến đường cho NLĐ nghèo, công nhân mất việc làm
             40
Cho các người lao động cơ nhỡ, lang thang dọc các tuyến đường
 TỔNG CỘNG
17,089
 
     
Với tổng số hiện kim đóng góp chương trình Vòng Tay Việt là 3.813.100.500 đồng sau khi trừ đi tổng chi phí của toàn chương trình 3.702.307.105 đồng, số tiền còn dư lại  đến ngày 15/9/2021 là: 110.793.395 đồng và chúng tôi vẫn đang tiếp tục trao những phần quà cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh Covid.