Trận sóng thần năm 2004 đã tạo ra Quad, cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu hiện nay đang tạo ra một kỷ nguyên hợp tác mới, Quad Plus.

Xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm, sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004, ‘Quad-Bộ tứ kim cương’ là tập hợp của bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Úc, Ấn độ nhằm đối thoại và trao đổi về các vấn đề an ninh mà các bên “có lợi ích chung”.

‘Bộ tứ kim cương + 3’: cơ hội của Việt Nam