Các quốc gia đảo vùng biển Caribe thuộc Nam Mỹ vốn nổi tiếng với các chương trình đầu tư định cư – nói cách khác là bán quốc tịch – đang chào bán hộ chiếu với giá hạ hơn để nhanh chóng có nguồn tiền vượt qua khủng hoảng Covid-19. Một vài quốc gia vùng Caribe cũng bắt đầu tiếp cận với nhu cầu đầu tư định cư tại Việt Nam.

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage

BSA CHANNEL