Nông dân Thái Lan giờ đây có thể đem 58 loại cây có giá trị kinh tế cao thế chấp tại tất cả các ngân hàng để vay nợ. Đây là bước chuyển mới để tạo ra nông lâm nghiệp bền vững sử dụng công nghệ cao tại đất nước này.

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage

BSA CHANNEL