Dự án HVNCLC chuẩn hội nhập thuộc Hội DN HNCLC hoạt động hơn 2 năm qua. Đến nay đã có 76 DN đạt chứng nhận này.

Ban dự án HVNCLC CHN thời gian qua đã có nhiều buổi đi thực tế đánh giá các DN để nám bắt tình hình sản xuất, bên cạnh việc xem xét các hồ sơ mà DN cung cấp Vừa qua thì ekip của chương trình chuẩn chất là số 1 chúng tôi có dịp theo chân các chuyên gia trong dự án HVNCLC CHN đánh giá 2 DN tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

TTOL