Home Chuẩn hội nhập

Chuẩn hội nhập

Chứng nhận CE Marking

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho...

Ghi nhãn hàng thuỷ hải sản vào Nhật

Nhà nhập khẩu hàng tươi sống phải tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp các sản phẩm nông...

Dán nhãn hàng hoá vào Thái Lan

Dán nhãn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất tại địa phương, bao gồm:...

Dán nhãn hàng hoá nhập vào Canada

Bang Québec còn yêu cầu tất cả các sản phẩm được bán trong nội bang phải được dán nhãn bằng tiếng Pháp bên cạnh...

Vietnamese High Quality Product – Global Integration Standards

Trang tiếng Anh của Chương trình HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN HỘI NHẬP Việc ra mắt một Cổng thông tin “Chuẩn...

Những điểm lưu ý khi ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm vào thị trường...

Năm 1906, Hoa Kỳ ra Luật Thực phẩm và Thuốc nguyên chất được thông qua, nghiêm cấm thực phẩm có nhãn hiệu sai và...

Nông sản Việt không vô danh…

Doanh nghiệp Việt đã “làm mới” sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng, tăng giá trị và tính năng mới của...

Thực phẩm chứa lợi khuẩn là xu hướng mới hậu Covid

Đó là sự khẳng định của nhiều diễn giả tại hội thảo: “Những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm và đồ...