“Ngày hội khởi nghiệp – Phiên chợ Xanh” quy tụ sự tham gia của đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp trong 8 năm cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo” do Trung tâm BSA tổ chức. Trong đó bao gồm các doanh nghiệp từ Mạng lưới liên kết ABCD Mekong và các tỉnh khác ở ĐBSCL. Cùng với đó là chủ thể của OCOP từ 13 tỉnh ĐBSCL và từ TP.HCM đã đạt được chứng nhận OCOP từ 3* đến 5*.
“Ngày hội khởi nghiệp – Phiên chợ Xanh” còn có các doanh nghiệp đoạt giải các cuộc thi của Techfest các vùng miền năm 2022; các trường Đại học, các đoàn thể… có phong trào khởi nghiệp mạnh trên toàn quốc.