Logo chứng nhận EM của EMRO Nhật có sáu vòng tròn xanh tượng trưng cho sáu lĩnh vực.

Phát triển vào năm 1982 tại Nhật Bản, đến nay công nghệ EM (công nghệ vi sinh vật hữu hiệu – Effective Microorganism) đã đựợc ứng dụng ở hơn 120 nước.

EMRO là gì? Tổ chức EMRO (Effective Microorganism Research Organization) của Nhật Bản thành lập năm 1994 với khẩu hiệu: “Làm sống lại cộng đồng dựa trên sự hợp tác cùng tồn tại và phát triển”. EMRO mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua công nghệ EM mà ông Higa đã phát triển. EM bao gồm nhiều loại vi sinh vật tự nhiên, có lợi và không mang mầm bệnh. Từ khi được thành lập, EMRO đã đóng góp nhiều sáng kiến cải thiện nông nghiệp và môi trường.

Mục đích của EMRO là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững bằng cách cung cấp thực phẩm sạch cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Ban đầu, EM được chế tạo để phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên sau đó, EM cũng có lợi thế lớn trong việc xử lý ô nhiễm môi trường và vệ sinh y tế.

EMRO là cơ quan chứng nhận và cấp giấy phép sở hữu trí tuệ liên quan đến EM với các nhãn hiệu đã được công nhận như: “công nghệ EM”, “EM”, “vi sinh vật hữu hiệu” “EM · 1” và “EM · “X”. EMRO còn quản lý và chứng nhận các nhãn hiệu khác liên quan đến “EM” tại nhiều quốc gia.

Logo EM của EMRO Nhật Bản: Logo chứng nhận EM của EMRO Nhật Bản gồm có các vòng tròn màu xanh xung quanh, tượng trưng cho sự phát triển liên tục trên các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, môi trường, xây dựng, y tế và công nghiệp. Biểu tượng màu xanh cho thấy phát triển mạnh mẽ của công nghệ xanh.

Các nhãn chứng nhận EM của EMRO Nhật Bản:

1. Quality Certified xuất hiện trong sản phẩm chính của công nghệ EM là EM·1 và những sản phẩm khác được sản xuất dưới sự quản lý chất lượng của EMRO.

2. Certified Product xuất hiện cho các sản phẩm EM thứ cấp đã được gắn nhãn “Quality Certified” nhằm mục đích nâng cao chất lượng.

3. Certified Green được gắn cho các sản phẩm EM dạng thực phẩm mà trong quá trình nuôi trồng đã ứng dụng các sản phẩm mang chứng nhận “Quality Certified” hoặc “Certified Product”.

Chứng nhận EM của EMRO được cung cấp cho các sản phẩm trong quá trình sản xuất có sự tham gia của công nghệ EM. Chứng nhận EM của EMRO xem xét khả năng sử dụng của công nghệ EM theo các yêu cầu sau: môi trường chăn nuôi, môi trường trang trại; thân thiện với hệ sinh thái, tăng cường ứng dụng công nghệ EM vào sản xuất như thức ăn, nước uống, môi trường…

Một số sản phẩm nuôi trồng và chăn nuôi được cấp chứng nhận EM của EMRO Nhật Bản cho thấy quy trình sản xuất có kết hợp với sản phẩm EM 100% tự nhiên và thân thiện
với môi trường.

Ngân Giang