Logo NASAA – tiêu chuẩn hữu cơ của Úc.

Tiêu chuẩn NASAA – tiêu chuẩn hữu cơ Úc và chứng nhận hữu cơ quốc tế (NCO) thuộc sở hữu của hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp bền vững Úc, cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các nhà khai thác nội địa và quốc tế.

Tiêu chuẩn NASAA được thừa nhận rộng rãi như là một tổ chức chứng nhận hữu cơ hàng đầu. Ngoài được công nhận trong nước thuộc sở Nông nghiệp, là cơ quan đầu tiên chứng nhận hữu cơ của Úc, hệ thống còn được công nhận thông qua liên đoàn Quốc tế về phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM). Được công nhận bởi chương trình hữu cơ của Mỹ USNOP thuộc bộ Nông nghiệp Mỹ và tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản – JAS.

Để đạt NASAA cần phải đạt được những yêu cầu nào?

Hệ thống sản xuất sản phẩm hữu cơ đòi hỏi phải có sự cam kết liên tục và nhất quán trong giai đoạn sản xuất.

– Kế hoạch quản lý hữu cơ: nông dân sẽ phải điền vào bảng câu hỏi tại bảng kế hoạch quản lý hữu cơ, cơ sở để họ viết bản kế hoạch quản lý hữu cơ sau này.

– Sơ đồ trang trại: xác định các phần của trang trại dùng trong giai đoạn sản xuất sản phẩm hữu cơ, đánh số khu vực sản xuất hoặc có tên liên quan đến thông tin và hồ sơ được lưu trữ.

– Hồ sơ lưu trữ: gồm sơ đồ trang trại, hồ sơ nguyên vật liệu đầu vào, hồ sơ thu hoạch, hồ sơ bán hàng, tài liệu kiểm toán và các hồ sơ liên quan khác.

– Sản xuất song song: cả sản phẩm hữu cơ và sản phẩm phi hữu cơ. Điều này không được phép với những trang trại đã được chứng nhận hữu cơ.

Tiêu chuẩn NASAA và những nguyên tắc cơ bản:

– Đối với sản phẩm hữu cơ biến đổi gien: NASAA cấm sản xuất dù cố ý hay vô ý trong bất kỳ phân đoạn nào của chuỗi sản xuất thực phẩm hữu cơ.

– Giữ gìn sự kết nối giữa cảnh quan và môi trường; đánh giá chính xác và phù hợp với các mối nguy hại như sâu bệnh và cỏ dại; hiểu rõ môi trường sống về mức độ và tính chất và bảo vệ môi trường từ việc khai thác.

– Bảo tồn đất, các chất hữu cơ, đất mùn và phân hữu cơ: cung cấp dưỡng chất cho cây trồng thông qua đất, chứ không phải trực tiếp từ các nhà máy. Nông dân phải giảm thiểu việc mất đi lớp bề mặt đất bằng cách trồng trọt phù hợp để duy trì thảm thực vật trên bề mặt đất.Ngoài ra, NASAA cũng có những yêu cầu là chủ trang trại phải có các biện pháp chống xói mòn, xâm nhập mặn và các hình thức khác của việc suy thoái đất trồng.

– Quản lý nước: lập kế hoạch và thiết kế hệ thống có sử dụng nguồn tài nguyên nước có trách nhiệm và cách thức phù hợp với khí hậu địa phương và địa lý.

Ngân Giang