PEFC là chương trình phê duyệt các hệ thống chứng chỉ rừng được toàn cầu công nhận. PEFC, cùng với 18.000 chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm sẽ đảm bảo thương mại các sản phẩm gỗ và có nguồn gốc từ gỗ “một cách có trách nhiệm” trên thị trường toàn cầu hiện nay.

PEFC – CoC là gì?

PEFC là chứng nhận đảm bảo các sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Thêm vào đó, hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) của PEFC sẽ giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp, và cho phép các công ty chứng minh tuân thủ với những quy định bắt buộc (ví dụ quy định về gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR). Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS là một phần bắt buộc trong chuỗi hành trình sản phẩm PEFC.

Để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC, các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình về mua bán, kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu liên quan đến các nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.

Làm sao đạt được PEFC?

Chứng nhận PEFC có thể áp dụng cho tất cả các công ty như nhà máy sản xuất, chế biến, thương mại và buôn bán các sản phẩm gỗ hoặc có nguồn gốc từ gỗ.Cho dù cơ sở kinh doanh là một xưởng cưa, nhà máy sản xuất giấy, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà in…, PEFC là bằng chứng hoạt động kinh doanh của công ty đang tuân thủ các quy định bắt buộc để tiếp cận vào thị trường toàn cầu.

PEFC hỗ trợ các quy định EUTR

EUTR yêu cầu các công ty thực hiện hệ thống giải trình DDS nhằm giảm thiểu các rủi ro của việc buôn bán các sản phẩm gỗ trên thị trường.Hệ thống DDS là một phần bắt buộc trong chứng nhận PEFC. Tích hợp này làm PEFC trở thành lựa chọn ưu tiên của các công ty trong chuỗi giá trị các sản phẩm gỗ, bất kể các công ty đang áp dụng EUTR hoặc các quy định tương tự, hoặc mong muốn các cơ hội kinh doanh trong tương lai.

Chi phí bao nhiêu?

Rất khó để có một câu trả lời chính xác về các bước cần thực hiện và chi phí liên quan để đạt được chứng nhận này, bởi vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố (như quy mô, tính phức hợp hoạt động kinh doanh của công ty).

Điều quan trọng, công ty phải thiết lập hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của PEFC.Hệ thống này được tích hợp vào những hệ thống mà công ty đang áp dụng, như ISO 9001 hoặc ISO 14001. Khi hệ thống đã được thiết lập, các yêu cầu đã được thực hiện, cần phải có đánh giá từ một tổ chức chứng nhận thứ ba, lúc đó công mới đạt được chứng nhận PEFC.

Ngân Giang