Lễ hội mở cửa từ 9g đến 21g, từ ngày 28/04 đến 01/05/2022