Home Chương trình HVNCLC

Chương trình HVNCLC

Quy chế cấp Giấy chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 02/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc lập...

Danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp nhãn...

Dưới đây là danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận để Hội DN HVNCLC cấp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC  MN NGÀNH HÀNG NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM GHI CHÚ 1 NGÀNH BÁNH KẸO Bánh...

Danh sách 476 doanh nghiệp HVNCL 2014

  Sữa và các sản phẩm từ sữa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN CÔNG...

Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2013

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 4 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIDO 5 CÔNG TY...

Giải đáp các thắc mắc phổ biến của DN và người tiêu dùng về...

Cuộc điều tra HVNCLC hàng năm hiện nay do đơn vị nào đứng ra tổ chức? Trả lời: Căn cứ quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban...

Danh sách 419 doanh nghiệp HVNCLC 2012

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Chăn nuôi Bình Minh  3 Chi nhánh SX - TM 3K  4 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  5 Cơ sở Chế biến...

Danh sách 475 doanh nghiệp HVNCLC 2011

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Ngọc Liên  4 Cơ sở Cơ khí Đại Lợi  5 Cơ sở...

Danh sách 771 doanh nghiệp HVNCLC 2010

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Bình Đông  4 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Ngọc Liên  5 Cơ sở Công Lập...

Danh sách 338 doanh nghiệp HVNCLC 2009

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Miền Nam công ty cổ phần Động Lực (Nam Động Lực )  3 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  4 Cơ...