Home Chương trình HVNCLC

Chương trình HVNCLC

Danh sách 426 doanh nghiệp HVNCLC 2008

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ sở Giày Gia Vy  6 Cơ sở Giày Hạnh Dung  7 Cơ sở Giày...

Danh sách 656 doanh nghiệp HVNCLC 2007

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Bình Nguyên  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ sở Giày dép da Long Thành  6 Cơ sở Giày dép...

Danh sách 625 doanh nghiệp HVNCLC 2006

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ sở Giày Hạnh Dung  6 Cơ sở Giày Hồng Anh  7 Cơ sở Giày...

Danh sách 533 doanh nghiệp HVNCLC 2005

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  2 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  3 Cơ sở Giày da Đông Hải  4 Cơ sở Giày dép da Long Thành  5 Cơ sở Giày dép Dũng  6 Cơ sở Giày Hạnh...

Danh sách 481 doanh nghiệp HVNCLC 2004

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Điện - điện tử Thanh Ngân  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ sở Giày da Đông Hải  6 Cơ sở Giày dép...

Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2003

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Điện - điện tử Thanh Ngân  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ sở Giày dép da Long Thành  6 Cơ sở Giày...

Danh sách 400 doanh nghiệp HVNCLC 2002

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến Nam Phương  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ sở Giày dép da Long Thành  6 Cơ sở Giày dép Dũng  7 Cơ...

Danh sách 353 doanh nghiệp HVNCLC 2001

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến Nam Phương  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ sở Giày dép da Long Thành  6 Cơ sở Giày Hồng Anh  7 Cơ...

Danh sách 337 doanh nghiệp HVNCLC 2000

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Mái hiên di động Phú Thành  5 Cơ sở Mực viết Quế Lâm  6 Cơ...

Danh sách 256 doanh nghiệp HVNCLC 1999

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Quỳnh Như  2 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  3 Cơ sở Mỹ phẩm Lana  4 Cơ sở Nghệ Xương  5 Cơ sở Nguyên Long - Bút bi Bạch Đằng  6 Cơ sở quạt điện Đông...