Mekong Connect 2021 – Diễn đàn TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL với chủ đề: Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới, diễn ra tại Hội trường Thống nhất TP.HCM. 
Dù chỉ trong 1 ngày 17.12, nhưng đã có hàng loạt sự kiện được tiến hành: