Sản phẩm của công ty ứng dụng vào thực tiễn như: kệ để hồ sơ văn phòng, kệ bán hàng trong các siêu thị, nhà sách, kệ chứa hàng tải trọng nhẹ và tải trọng nặng.

Công ty thành lập vào ngày 24/5/2007. Sản phẩm bao gồm kệ thép các loại, như: kệ thép V đa năng, kệ siêu thị, kệ công nghiệp.

Sản phẩm của công ty ứng dụng vào thực tiễn như: kệ để hồ sơ văn phòng, kệ bán hàng trong các siêu thị, nhà sách, kệ chứa hàng tải trọng nhẹ và tải trọng nặng.

Công ty đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 2012 cho đến hiện tại.

Thông tin liên hệ: cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3762188. Fax: 0272.3762189. Website: www.kethephuyhoang.com.

Công ty TNHH Huy Hoàng 288