Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – CASUMINA – được thành lập từ những năm đầu sau giải phóng đất nước (19/04/1976), hiện nay là nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu nghành công nghiệp cao su. Với ban lãnh đạo tâm huyết và ngày càng trẻ hóa, cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo, trình độ chuyên môn vững vàng, CASUMINA đã đề ra tầm nhìn mới rõ ràng : “ Trở thành nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Đông Nam Á” 
 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

– Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng.

– Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyện liệu, hóa chất, thiết bị ngành công nghiệp cao su.

– Kinh doanh thương mại dịch vụ.

– Kinh doanh bất động sản.

– Kinh doanh các ngành nghề khác hợp với qui định của pháp luật.

 TẦM NHÌN CỦA CASUMINA

– Nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Đông Nam Á.

 
 SỨ MỆNH CỦA CASUMINA

– Cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh phúc, hiệu quả và thân thiện.

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
– Tin cậy: Sản phẩm, dịch vụ, con người.
– Hiệu quả: Mọi hoạt động luôn hướng đến hiệu quả.
– Hợp tác: Sẵn sàn hợp tác cùng phát triển và có lợi.
– Năng động: Luôn sáng tạo va đổi mới.
– Nhân bản: Vì con người.
Xem chi tiết thông tin doanh nghiệp: Tại đây