SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA:
* Với trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm trên 35 năm, Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa đã từng bước hình thành và phát triển qua những thời kỳ:
– Năm 1983 : Tổ sản xuất Nhơn Hòa
– Năm 1985 – 1997 : Hợp tác xã cơ khí Nhơn Hòa
– Năm 1998 : Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƠN HÒA
– Từ 12/11/2009 đến nay : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA
• THÔNG TIN CÔNG TY:
*Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA
* Tên viết tắt: NHON HOA SCALE CO.,LTD
* Tên giao dịch nước ngoài : NHON HOA SCALE MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
* Vốn điều lệ : 186.333.600.000 đồng.
* Địa chỉ Công ty : 514-516-518 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại :84-2837269964; Fax : (028) 37268271
Email: info@nhonhoascale.com.vn; Website : http://www.nhonhoascale.com.vn
– Chủ tịch Hội đồng Thành Viên : Ông LÝ SIÊNG.
– Phó Chủ tịch Hội đồng Thành Viên : Ông LÝ MINH KHOA
– Tổng Giám Đốc : Bà LY TRACY TRANG
Xem chi tiết thông tin doanh nghiệp: Tại đây