Ngày 18/8/2022, sau khi tiếp nhận công văn của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), yêu cầu chấm dứt việc sử dụng trái phép Nhãn hiệu HVNCLC trên bao bì sản phẩm, Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Võ Tố Uyên đã có văn bản phản hồi. 
Theo đó, Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Võ Tố Uyên cam kết sẽ gỡ Logo HVNCLC trên bao bì sản phẩm.
Thời gian khắc phục đến 15/9/2022. 
Theo doanh nghiệp này, do có một số thay đổi và do thiếu kiến thức về quy chế của Hội Doanh nghiệp HVNCLC, với tinh thần nhận sai, công ty cam kết sẽ gỡ Logo HVNCLC trên bao bì sản phẩm.
Văn phòng Hội DN HVNCLC