Mỗi em mỗi cảnh nhưng đều học giỏi và mong muốn vươn lên, ảnh chụp ở Lai Vung, Đồng Tháp.

2010– 2020, đúng mười năm chăm chút chuẩn bị trại hè cho những em nhỏ nghèo khó miền sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), năm nay, ban tổ chức đã nghĩ ra một chương trình thật “xôm tụ” ở Sài Gòn cho các em ngày nào cũng được hồi hộp, sung sướng và hạnh phúc.