Danh sách chính thức 604 Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2020

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2020 do Hội DN HVNCLC chủ...

Danh sách DN HVNCLC 2019

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC chủ trì thực hiện đã...

Danh sách DN HVNCLC 2018

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018 (HVNCLC) do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì thực hiện đã chính...

Danh sách 591 doanh nghiệp HVNCLC 2017

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao chủ...

Danh sách 501 doanh nghiệp HVNCLC 2016

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) lần thứ 20, năm 2016 do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì...

Danh sách 42 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC 20 năm liền

TỪ NĂM 1997 - NĂM 2016 STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3 CÔNG TY CỔ PHẦN...

Danh sách 527doanh nghiệp HVNCLC 2015

Sau 3,5 tháng điều tra hiện trường và 01 tháng ghi nhận thông tin xác minh từ doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ...

Danh sách 476 doanh nghiệp HVNCL 2014

  Sữa và các sản phẩm từ sữa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN...

Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2013

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 4 CÔNG...

Danh sách 419 doanh nghiệp HVNCLC 2012

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Chăn nuôi Bình Minh  3 Chi nhánh SX - TM...