Danh sách 426 doanh nghiệp HVNCLC 2008

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ...

Danh sách 501 doanh nghiệp HVNCLC 2016

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) lần thứ 20, năm 2016 do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì...

Danh sách DN HVNCLC 2018

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018 (HVNCLC) do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì thực hiện đã chính...

Danh sách 256 doanh nghiệp HVNCLC 1999

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Quỳnh Như  2 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  3 Cơ sở Mỹ phẩm Lana  4 Cơ sở Nghệ Xương  5 Cơ sở Nguyên...

Danh sách 337 doanh nghiệp HVNCLC 2000

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Mái...

Danh sách 400 doanh nghiệp HVNCLC 2002

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến Nam Phương  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ...

Danh sách DN HVNCLC 2019

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC chủ trì thực hiện đã...

Danh sách 476 doanh nghiệp HVNCL 2014

  Sữa và các sản phẩm từ sữa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN...

Danh sách 527doanh nghiệp HVNCLC 2015

Sau 3,5 tháng điều tra hiện trường và 01 tháng ghi nhận thông tin xác minh từ doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ...

Danh sách 116 doanh nghiệp HVNCLC 1997

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Mực viết Quế Lâm  5 Cơ...