Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2013

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 4 CÔNG...

Danh sách 419 doanh nghiệp HVNCLC 2012

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Chăn nuôi Bình Minh  3 Chi nhánh SX - TM...

Danh sách 475 doanh nghiệp HVNCLC 2011

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Chế biến...

Danh sách 771 doanh nghiệp HVNCLC 2010

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Bình Đông  4 Cơ...

Danh sách 338 doanh nghiệp HVNCLC 2009

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Miền Nam công ty cổ phần Động Lực...

Danh sách 426 doanh nghiệp HVNCLC 2008

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ...

Danh sách 656 doanh nghiệp HVNCLC 2007

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Bình Nguyên  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương...

Danh sách 625 doanh nghiệp HVNCLC 2006

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ...

Danh sách 533 doanh nghiệp HVNCLC 2005

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  2 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  3 Cơ sở Giày da Đông Hải  4 Cơ sở Giày dép...

Danh sách 481 doanh nghiệp HVNCLC 2004

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Điện - điện tử Thanh Ngân  4 Cơ sở Điện cơ...