Nhãn hiệu GS (viết tắt từ Geprüfte Sicherheit có nghĩa an toàn đã được thử nghiệm qua) được đưa ra vào năm 1977 là một nhãn hiệu chứng nhận tình nguyện cho các dụng cụ công nghiệp.

Nó cho biết là dụng cụ đã đạt được những đòi hỏi về an toàn của Đức và có thể của cả châu Âu. Khác biệt chính giữa nhãn hiệu GS và nhãn hiệu CE là với nhãn hiệu GS các yêu cầu an toàn của châu Âu đã được thử nghiệm và chứng nhận bởi một cơ quan độc lập được nhà nước chấp nhận.

Nhãn hiệu CE, ngược lại, là việc ký kết một tuyên bố, rằng sản phẩm là phù hợp với luật lệ châu Âu. Nhãn hiệu GS dựa vào luật an toàn sản phẩm Đức hiện vẫn là nhãn hiệu an toàn sản phẩm duy nhất từ nhà nước.

Tất cả các nhãn hiệu khác như ENEC, VDE, Ove, TÜV, BG là các nhãn hiệu tư nhân của các cơ quan thử nghiệm hay chứng nhận hoặc các thỏa thuận giữa các nhà thử nghiệm. Mặc dù nhãn hiệu GS được thiết kế cho thị trường Đức, nó xuất hiện trên một tỷ lệ lớn các sản phẩm điện tử và thiết bị máy móc được bán ở những nơi khác trên thế giới.

Không có các chất độc hại, an toàn khi có sự cố nứt vỡ và an toàn về điện – dấu GS (đã kiểm định an toàn) nổi tiếng toàn cầu là sự hỗ trợ đáng giá đối với những người tiêu dùng có ý thức về chất lượng khi chọn lựa sản phẩm để mua.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Dấu GS được quốc tế công nhận sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm và bảo vệ doanh nghiệp khi có khiếu nại về thiệt hại
  • Củng cố lòng tin về chất lượng và an toàn của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất
  • Hỗ trợ khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm
  • Nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường

Theo Điều §4 của Đạo luật an toàn sản phẩm và trang thiết bị của Đức (GPSG), doanh nghiệp là nhà sản xuất chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường nếu sản phẩm không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng, cho dù sử dụng đúng mục đích hay trong các tình huống sử dụng sai mục đích nằm trong phạm vi dự kiến.

Nếu sản phẩm không đáp ứng được các quy định của châu Âu, ví dụ các nguyên tắc hướng dẫn về điện áp thấp hay về máy móc, hoặc các nguyên tắc hướng dẫn về tính tương thích điện từ (EMC), cần thực hiện công tác kiểm định theo các đặc điểm quy cách kỹ thuật ấy.

Ngân Giang