Theo thống kê, hiện cả nước có 80 kho lạnh làm dịch vụ bảo quản nông, thủy sản và hàng nhập khẩu, con số quá nhỏ so với nhu cầu. Ngành nông nghiệp nước ta có nhiều loại nông sản khác nhau nên cần quy hoạch xây dựng hệ thống kho lạnh phù hợp, kể cả tại cảng, cửa khẩu.
Xem chi tiết: tại đây