Các chuyên gia của Hà Lan và Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ không chỉ để tránh lãng phí và thất thoát lương thực trong suốt quá trình từ sản xuất tới tiêu dung mà còn giới thiệu những giải pháp tận dụng phụ phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp, qua đó tăng thêm thu nhập.

BSA