TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công là lĩnh vực duy nhất “miễn nhiễm” với dịch bệnh, không những thế lại nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.

https://thegioihoinhap.vn/kinh-doanh/day-nhanh-dau-tu-cong-kich-cau-tieu-dung-de-phuc-hoi-kinh-te/