Công nhân Nhà máy cán thép Thái Trung (Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên) lấy mẫu thép mới cán.

Cục Phòng vệ thương mại yêu cầu Cơ quan điều tra Philipines xem xét các số liệu nhập khẩu cập nhật nhất khi phân tích, đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không.

Đề nghị Philippines đưa Việt Nam ra khỏi 3 cuộc điều tra tự vệ về thép