Đi chợ thế giới: Kể câu chuyện sản phẩm bằng QR Code

Trong những cuộc hội thảo, gặp gỡ các đối tác tại Thaifex 2023, do Hội DN HVNCLC tổ chức, nhiều nội dung liên quan đến câu chuyện sản phẩm, thương hiệu, tiếp thị, thị trường đã được chuyên gia chia sẻ. Chiều ngày 24/5, trong Hội thảo về: “Kinh tế xanh và định hướng phát … Đọc tiếp Đi chợ thế giới: Kể câu chuyện sản phẩm bằng QR Code