Doanh nghiệp có thể tra cứu các thông tin và hỏi đáp thắc mắc với Bộ Công Thương qua cổng thông tin mới được nâng cấp.

Bộ Công Thương vừa nâng cấp toàn bộ cấu trúc và nội dung của chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP tại địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/ để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tìm thấy các thông tin tổng quan về CPTPP, cam kết chính của CPTPP trong các lĩnh vực chủ chốt như hàng hóa, dịch vụ – đầu tư, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, doanh nghiệp Nhà nước… tại trang thông tin.

Bộ cũng sẽ có giải thích những cam kết hoặc nội dung chính mà Việt Nam đã cam kết trong Hiệp định CPTPP. Theo Bộ Công Thương, những giải thích này sẽ là thông tin tham khảo hữu ích cho người đọc để nắm rõ hơn về Hiệp định.

Bên cạnh đó, các thông tin hữu ích cho nhà xuất khẩu, trong đó liệt kê cam kết của các nước đối tác CPTPP dành cho những hàng hóa mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu, cũng như những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ – đầu tư cho các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam cũng sẽ được cung cấp.

Toàn bộ văn kiện CPTPP (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) và kết quả các phiên họp cùng văn kiện liên quan sẽ được đăng tải.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định CPTPP sẽ được cập nhật kịp thời.

Thông tin về đầu mối giải đáp thắc mắc các nội dung liên quan đến CPTPP và một số câu hỏi thường gặp cũng sẽ được đăng tải trên cổng thông tin.

Theo NDH