Chủ đề chính được lựa chọn cho Diễn đàn Mekong Connect năm nay 2019 là: “Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hoá nông sản đồng bằng”