Kết thúc 45 ngày Lễ hội đặc sản bản địa Wonder Fair Fest, nhiều...

“Lễ hội đặc sản bản địa – Wonder Fair Fest” tại đảo Hòn Tre, Nha Trang diễn ra từ ngày 9/6 – 23/7, do...

Danh sách chính thức 519 DN HVNCLC 2023

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 2023 được Hội Doanh nghiệp HVNCLC triển...

Bảng vàng 33 DN 26 năm liên tiếp đạt chứng nhận HVNCLC

Tối 29/3/2022, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (DN HVNCLC) đã tổ chức lễ công bố và vinh danh...

Danh sách 524 DN HVNCLC 2022

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 2022 được Hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ...

Danh sách 604 Doanh nghiệp HVNCLC 2020

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2020 do Hội DN HVNCLC chủ...

Danh sách DN HVNCLC 2019

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC chủ trì thực hiện đã...

Danh sách DN HVNCLC 2018

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018 (HVNCLC) do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì thực hiện đã chính...

Danh sách 591 doanh nghiệp HVNCLC 2017

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao chủ...

Danh sách 501 doanh nghiệp HVNCLC 2016

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) lần thứ 20, năm 2016 do hội Doanh nghiệp HVNCLC chủ trì...

Danh sách 42 DN đạt danh hiệu HVNCLC 20 năm liền

TỪ NĂM 1997 - NĂM 2016 STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3 CÔNG TY CỔ PHẦN...