Chương trình truyền hình, tường thuật Lễ công bố HVNCLC 2023!