Trước hiện trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới, chuyên gia cho rằng, đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xem lại việc hoạch định chính sách.
Theo đó, Tổng cục Thống kê vừa công bố về số liệu doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2023. Điều đáng chú ý, lần đầu tiên trong các quý 1 từ trước tới nay, số doanh nghiệp đóng cửa, rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường…
Xem chi tiết: Tại đây https://thegioihoinhap.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/dn-rut-lui-nhieu-hon-thanh-lap-can-xem-lai-viec-hoach-dinh-chinh-sach/