“Doanh nghiệp (DN) cần làm gì để vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19”, là câu hỏi mà gần đây tôi thường nhận được trong các buổi hội thảo, tọa đàm hay trả lời phỏng vấn của các bạn nhà báo.

Doanh nghiệp cần gì?