Có thể nói ngành cơ khí được ví như xương sống của nền kinh tế, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển, nhất là trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực này hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng, trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất vẫn còn lạc hậu so với thế giới, nên không tham gia được vào chuỗi cung toàn cầu…

Trong dự án link SME tìm hiểu về những doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Hội DN HVNCLC mới tiếp cận vừa qua, một đơn vị trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, thành lập từ năm 1983 đã và đang có những bước chuyển mạnh mẽ để khẳng định mình trong nước cũng như trên trường quốc tế.

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage

BSA CHANNEL