Mới đây nhất, “vua bánh mì” Kao Siêu Lực – công ty ABC Bakery đã ủng hộ 3.000 ổ “bánh mì dinh dưỡng”có đầy đủ chất thay một bữa ăn cho các y bác sĩ. Đồng thời ông còn ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ doanh nhân vì cộng đồng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM để chung tay phòng, chống dịch theo lời kêu gọi của thành phố.

BSA CHANNEL