Dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) – Chuẩn hội nhập thuộc Hội DN HNCLC hoạt động hơn 2 năm qua. Đến nay đã có 76 doanh nghiệp đạt chứng nhận này.

Ban dự án HVNCLC- Chuẩn hội nhập thời gian qua đã có nhiều buổi đi thực tế đánh giá các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, bên cạnh việc xem xét các hồ sơ mà doanh nghiệp cung cấp.

Vừa qua thì ekip của chương trình chuẩn chất là số 1 có dịp theo chân các chuyên gia trong dự án HVNCLC- Chuẩn hội nhập đánh giá 2 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

BSA