Theo số liệu vừa được VCCI Cần Thơ công bố hồi cuối tháng 5/2020, năm tháng đầu năm nay, phần lớn doanh nghiệp ĐBSCL đều bị giảm đơn đặt hàng mới (80,7%), tổng doanh thu giảm (77,8%), lượng mua nguyên vật liệu đầu vào giảm (61,6%) và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị giảm (61,1%).

Doanh nghiệp miền Tây gắng gượng dậy