Giữa năm 2020, trong chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác phân phối quốc tế, do Hội DN HVNCLC tổ chức, các sản phẩm chùm ngây của Công ty TNHH Vườn Nhà Mình do Phạm Ngọc Anh Tuấn (Long An) làm chủ được một nhà phân phối quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, cơ hội xuất ngoại cho trà, bánh chùm ngây của Anh Tuấn sớm bị chặn lại bởi một lý do hết sức cơ bản. Đó là chưa xây xây dựng được tiêu chuẩn trong sản xuất, đa số phải gia công tại các doanh nghiệp có chuyên môn.