Theo dự báo, tới đây, việc sử dụng các trang thương mại điện tử như một kênh quảng cáo mới đầy hiệu quả sẽ trở thành xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

BSA Channel