Việt Nam – EU chính thức ký kết nguyên tắc Hiệp định Thương mại tự do EVFTA và Hiệp định EVIPA, mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU… trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Da giày là một trong số ngành đó.

BSA Channel