Gạo của một doanh nghiệp xuất khẩu được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tháng 6/2020, giá trị xuất khẩu gạo giảm đến 53,8%, chỉ đạt khoảng 182 triệu USD so với tháng 5 (395 triệu USD).

Giá giảm, nhiều doanh nghiệp lại lo bí đường xuất khẩu gạo